Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an nên nhanh chóng chạy tới nơi cô ấy ở để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra.

Tại sao nửa đêm cô ấy lại nhắn một câu kỳ lạ như vậy chứ? Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an nên nhanh chóng Read More…